Javna nabava

Početna » Javna nabava
Centar za restrukturiranje i prodaju na ovoj stranici ne vodi evidenciju o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u elektroničkom oglasniku javne nabave, te ju je potrebno preuzeti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave - Narodne novine.

Pravilnik o nabavi

PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:
Naziv naručitelja: Centar za restrukturiranje i prodaju
Zemlja naručitelja: Republika Hrvatska
Adresa: Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb
OIB: 38083028711
Internet adresa: www.cerp.hr

Kontakt osoba:
Sabine Gradištanac                            
T : +385 1 6346 177
F : +385 1 6346 199
E : info.nabava@cerp.hr

Nikolina Vulić
T : +385 1 6346 253
F : +385 1 6346 476
E : info.nabava@cerp.hr