Važni linkovi

Početna » Važni linkovi
Republika Hrvatska
Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Hrvatski sabor
Pučki pravobranitelj RH
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom RH
Vlada Republike Hrvatske
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
HITRO.HR


Državne upravne organizacije
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Državni zavod za statistiku
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni hidrometeorološki zavod
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državna geodetska uprava


Ministarstva
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo financija
(Porezna uprava, Državna riznica, Carinska uprava, Osobni identifikacijski broj)
Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Ministarstvo regionalnog razvoja, i fondova Europske unije
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo uprave


Javni sektor
Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
Središnji registar osiguranika (REGOS)
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
Hrvatski zavod za norme
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
Hrvatski hidrografski institut
Hrvatski geodetski institut
Hrvatski centar za razminiranje
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA)
Hrvatska akreditacijska agencija
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)
Fond za naknadu oduzete imovine
Financijska agencija (FINA)
Državni zavod za zaštitu prirode
Državni ured za reviziju
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu okoliša
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama


Pravosudne institucije
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Upravni sud Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske


Ostale institucije
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska udruga poslodavaca
Hrvatski državni arhiv
Hrvatska narodna banka
Hrvatsko mirovinsko osiguranje (HMO d.o.o.)
Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (HMID d.o.o.)
Zagrebačka burza